O SPRÁVNEJ VÝŽIVE

Človek je súčasťou živej prírody. Jeho život je s ňou tesne spätý a závisí od nej. Základnou vlastnos­ťou života je jeho obnovovanie, pohyb a zmena. Na to, aby sa človek udržal pri živote a v zdraví, treba do­siahnuť rovnováhu a súlad mnohých pochodov, ktoré v ňom stále prebiehajú.

Podnety na tieto biologické pochody, energiu potrebnú na ich priebeh, ako aj vlastnú telovú hmotu, ktorá sa týmito pochodmi stále buduje, prestavuje a rozpadáva — na to všetko čerpá organizmus zdroje z potravy. Vieme si teda dobre predstaviť, ako úzko súvisí aj naše zdravie s tým, čo v potrave prijímame.

Dôležitosť správneho stravovania

Tomuto základnému významu správnej výživy pre naše zdravie ešte stále nevenujeme dostatočnú po­zornosť. A tí ľudia, ktorí jej venujú väčšiu pozornosť, robia to väčšinou nie preto, aby si zlepšili zdravie, ale skôr pre tie príjemné stránky, ktoré obľúbená potrava prináša so sebou.

Túto skutočnosť nesmieme podceňovať. Ľudia budú vždy v jedle hľadať svoje osobné záľuby. Ak chceme dosiahnuť, aby ich výber a príprava stravy boli v súlade s požiadavkami správnej výživy, musia poznať predovšetkým jej zásady a návody, ktoré berú do úva­hy chuťovú stránku pripraveného jedla, zvažujú všetky ekonomické momenty a najlepšie vyhovujú aj fyzio­logickej potrebe organizmu.

Prijímať stravu nás donúti hlad. Ten nás však ne­informuje o tom, či zloženie prijatej stravy bolo správne, či neobsahovala priveľa niektorých látok a iných zas málo.

Zo zložitosti stavby nášho tela a zložitosti prijíma­nej potravy vyplýva aj to, že ich vzájomné vzťahy sú tiež zložité. Ľudský organizmus má na prijímanie a spracovanie potravy špeciálne uspôsobené ústroje. Potravu v jej pôvodnej zložitej forme nie sme schopní využiť. Preto úlohou tráviacich orgánov je pripraviť ju na to postupne mnohými mechanickými a chemickými pochodmi. V tráviacich orgánoch sa potrava rozdrobuje, premieša, potom sa pôsobením tráviacich enzýmov postupne rozkladá na súčasti, ktoré vie už orga­nizmus využiť. Takto pripravené živné látky sa cez sliz­nicu tráviacich ústrojov vstrebávajú, krvnou a miazgovou cestou sa rozvádzajú do celého tela a zapájajú sa do zložitých pochodov látkovej premeny a výmeny. Nepoužiteľné zvyšky potravy a odpadové produkty látkovej premeny sa z tela odvádzajú.

ĎALŠIE DOMÁCE NÁVODY:  Ako si vytvoriť zdravý jedálniček

Potraviny môžeme preto deliť podľa chemického zloženia a podľa základnej úlohy, ktorú majú vo vý­žive organizmu. Pri hodnotení významu jednotlivých potravín nerozhoduje však len ich chemické zloženie.

Rozhodujúce je predovšetkým to, čo organizmus vie z potraviny vyťažiť. Využiteľnosť potravín závisí od mnohých činiteľov: od chemického zloženia, strávi­teľností (presnejšie povedané od obsahu jej nestrá­viteľných súčastí), od spôsobu prípravy, od správneho časového zaradenia jedla, od vhodnej kombinácie, s inými látkami, no aj od prostredia i spôsobu po­dávania jedla. Všetky tieto činitele sú veľmi dôležité a každý z nich vie podstatne ovplyvniť využitie potra­vy. Preto treba na tieto vplyvy pri našom stravovaní pamätať, a to tak pri výbere potravín, príprave a technológií, ako aj pri podávaní stravy.

Správna príprava stravy je nesmierne dôležitá pre naše zdravie. Ľudstvo venovalo od svojich počiatkov veľké úsilie, aby získalo nové skúsenosti a poznatky z odboru kuchárskeho umenia. Mnohé z týchto ná­zorov sa menili a vyvíjali a dlhoročná skúsenosť a múdrosť starých ľudí, doplnená modernými vedeckými poznatkami, je vložená do bohatej literatúry, o stravovaní a príprave jedál. Stále rozširovanie no­vých poznatkov a úsilie o ich uplatnenie nás nabáda, aby sme tento druh literatúry ustavične dopĺňali.

.za fotky ďakujeme

Wall_Food_10139 od Michael Stern je licencovaný pod CC BY-SA 2.0 @06/2018 //pridaná vrstva na originál

Čítajte ďalej:

Upozorni ma na
guest
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraz všetky komentáre
0
Tešíme sa na vaše komentáre pod článkom!x
()
x
Najlepšie recepty na internete. Uvarte si s nami rýchle a zdravé recepty a potešte svojich najbližších. Vyskúšajte overené vianočné či veľkonočné recepty, fitness recepty