Zdravé stravovanie. Ako sa stravovať správne?

Rodina predstavuje základnú bunku už od dávnych čias. Preto i spôsob jej stravovania rozhoduje v najväčšej miere o úrovni nášho zdravého stravovania vôbec. Každá rodina má svoj spôsob života a ten o tomto všetkom rozhoduje. Zdravie celej rodiny i zdravie detí v neskoršom období závisí preto vo veľkej miere od spôsobu života rodiny.

Jednou zo základných požiadaviek našej živo­tosprávy je úsilie o správne zladenie prijímanej potravy s naším denným pracovným i mimo­pracovným programom. Náš denný program má niektoré základné časti. Mnohé z nich sa opakujú a stávajú sa nám zvykom. Tomuto pravidelnému opa­kovaniu sa prispôsobuje i náš tráviaci systém.

Potrava sa po prijatí posúva postupne do nižších častí až po určitom čase, pričom podlieha tráviacim pochodom, vstrebávaniu i látkovej premene. Medzi dvoma jedlami musí preto uplynúť určitý čas, aby trá­viace orgány mali dosť času prijaté jedlo premiešať, posúvať do nižších častí a do značnej miery i spra­covať. Ďalšie jedlo možno prijať až do odpočinutého a znovu pripraveného žalúdočnočrevného systému.

Preťažovanie častým jedením alebo veľkým množ­stvom potravy je nezdravé. Ale takisto škodlivá je aj nečinnosť spôsobená kratšie alebo dlhšie trvajúcim hladom. Vieme, že aj najlepší športovec, ktorý si udr­žiava dobrú telesnú formu, ak je napríklad pre ocho­renie na dlhší čas pripútaný na posteľ, až prekvapujú­co zoslabne. Telesná slabosť alebo sila je teda predo­všetkým otázkou telesnej kondície.

Podobne je to aj s naším tráviacim systémom, ktorý sa musí pravidel­nou činnosťou udržiavať – obrazne povedané v kondícii. Jeho zbytočné šetrenie znižuje podmiene­né i nepodmienené podnety na vylučovanie tráviacich žliaz a oslabuje činnosť celého systému. Na druhej strane tieto žľazy potrebujú pravidelne po každej väč­šej práci určitý čas zdanlivého pokoja, aby sa zotavili a aby po primeranom odpočinku mohli plne obno­viť svoju činnosť. Prestávky medzi jednotlivými jedla­mi závisia od množstva prijímanej potravy, jej zlože­nia a požiadaviek organizmu na množstvo i zloženie stravy. Jednou zo základných zásad je, aby žalúdok v čase prijímania ďalšej potravy bol už prázdny. Vie­me, že všetka prijatá potrava odíde zo žalúdka za minimálne 2 hodiny až 5 hodín, priemerne však za 4 hodiny. Pomalšie odchá­dza zo žalúdka mastné jedlo, rýchlejšie jedlo tekuté a kašovité.

ĎALŠIE DOMÁCE NÁVODY:  Jablko a počet kalórií v jablku. 11 účinkov pre zdravie

Stravovanie počas dňa

Prijímanie potravy sa má teda rozdeliť v priebehu dňa na niekoľko časti, a to podľa druhu a množstva, no najmä podľa dĺžky a namáhavosti práce. Mnohé pozorovania na ľuďoch a pokusných zvieratách uka­zujú, že najúčelnejšie je rozdelenie na štyri časti (naj­menej na tri). Ťažko pracujúci majú však jesť päťkrát denne.

Množstvo i čas podávaného jedla musí byť teda v súlade s denným programom. Tak si organizmus po čase vytvorí takzvaný pevný dynamický stereotyp, ktorý zaručí správny, pravidelný priebeh tráviacich pochodov a dokonalé využitie telesných schopností človeka.

.za fotky ďakujeme

Grayson, our granddaughter, eating a Georgia peach and enjoying every bite. od Bruce Tuten je licencovaný pod CC BY 2.0 @06/2018 //pridaná vrstva na originál

Čítajte ďalej:

Upozorni ma na
guest
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraz všetky komentáre
0
Tešíme sa na vaše komentáre pod článkom!x
()
x
Najlepšie recepty na internete. Uvarte si s nami rýchle a zdravé recepty a potešte svojich najbližších. Vyskúšajte overené vianočné či veľkonočné recepty, fitness recepty