Voda

Voda ako základná podmienka pre existenciu života na Zemi. Zároveň je neodmysliteľnou súčasťou pri varení či pečení. Bez tejto ingredience by prakticky nebolo možné vytvoriť žiaden z receptov.
Ide o číru kvapalinu bez zápachu a chuti. Na Slovensku máme bohaté zásoby podzemných vôd, najmä v oblasti stredného Slovenska.
Všetky aspekty vody ako takej, čo sa týka vedy a techniky si môžete pozrieť v knižnej publikácii výskumu od Marka van Loosdrecht. V jeho štúdii o vode sa zaoberá kvalitou vody, chemickými procesmi ako aj nedostatku vody celosvetovo.
Vodné zdroje delíme na zdroje povrchových vôd (nádrže či toky) a na zdroje z podzemných vôd (studne, pramene).
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na Slovensku sa využíva 8 vodárenských nádrží – v oblastiach severného, stredného a východného Slovenska. Zároveň sa používa aj voda z priamych odberov z tokov. Na území Slovenskej republiky je takýchto povrchových zdrojov vody cca 70 .

Najlepšie recepty na internete. Uvarte si s nami rýchle a zdravé recepty a potešte svojich najbližších. Vyskúšajte overené vianočné či veľkonočné recepty, fitness recepty